Tapu satış işlemi için gerekli evraklar nedir?

Tapu satış işlemlerinde gerekli belgeleri aşağıda yazıyoruz, bu belgeleri tamamlayarak satış işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Belgelerinizi tamamladığınızda tapu müdürlüğüne başvuru yapmanız halinde işleminiz gerçekleşecektir.

  • Kimlik Belgesi (Taraflara varsa temsilcilerine ait)
  • Fotoğraf  (Satıcı 1 adet, Alıcı 2 adet)
  • İşlemde temsil var ise temsil belgesi (Yetki Belgesi, vasi kararı, vekâletname vb.)
  • Emlak Beyan Değerini Gösterir Belge  (Taşınmazın bağlı bulunduğu Belediyeden alınır)
  • İşleme konu taşınmazın tapu senedi (Var olması halinde istenir)
  • Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi (DASK) (Bina vasıflı taşınmazlarda)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir