Ondokuz Mayıs Tapu Müdürlüğü

Hükümet Konağı 19 Mayıs / Samsun
0362 280 16 49